สถานะ ALP010193438

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
21/03/62 11:52 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
21/03/62 08:04 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
21/03/62 02:37 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
20/03/62 02:17 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
20/03/62 02:22 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก