สถานะ ALP010193433

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
20/03/62 11:01 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
20/03/62 09:28 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
20/03/62 03:34 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
19/03/62 03:08 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
19/03/62 03:12 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก