สถานะ ALP010193430

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
19/03/62 01:37 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
19/03/62 08:44 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
19/03/62 03:59 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
18/03/62 02:42 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
18/03/62 02:52 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก