สถานะ ALP010193420

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
16/03/62 11:55 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
16/03/62 09:42 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
16/03/62 02:16 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
15/03/62 03:08 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
15/03/62 03:14 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก