สถานะ ALP010193419

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
16/03/62 04:49 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
16/03/62 01:55 PM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
16/03/62 12:17 PM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
16/03/62 02:53 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
15/03/62 03:08 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
15/03/62 03:14 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก