สถานะ ALP010193417

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
16/03/62 02:42 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
16/03/62 09:00 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
16/03/62 03:08 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
15/03/62 03:08 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
15/03/62 03:14 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก