สถานะ ALP010193414

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
20/03/62 12:07 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
20/03/62 08:55 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
20/03/62 03:15 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
19/03/62 03:08 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
19/03/62 03:12 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก