สถานะ ALP010193413

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
20/03/62 11:39 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
20/03/62 08:22 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
20/03/62 04:11 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
19/03/62 03:08 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
19/03/62 03:12 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก