สถานะ ALP010193412

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
23/03/62 10:52 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
23/03/62 10:47 AM
ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้
ผู้รับปิดโทรศัพท์
23/03/62 08:18 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/03/62 01:45 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
22/03/62 03:07 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
22/03/62 03:22 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก