สถานะ ALP010193411

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
23/03/62 10:38 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
23/03/62 08:11 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/03/62 02:34 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
22/03/62 03:07 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
22/03/62 03:22 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก