สถานะ ALP010193408

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
23/03/62 11:10 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
23/03/62 09:06 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/03/62 08:18 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/03/62 01:39 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
22/03/62 03:07 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
22/03/62 03:22 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก