สถานะ ALP010193406

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
25/03/62 09:28 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
25/03/62 07:51 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/03/62 09:10 AM
ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้
ผู้รับไม่รับโทรศัพท์
23/03/62 08:42 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/03/62 02:06 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
22/03/62 03:07 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
22/03/62 03:22 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก