สถานะ ALP010193400

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
29/03/62 09:34 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
29/03/62 08:32 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
29/03/62 03:36 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
28/03/62 03:15 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
28/03/62 03:31 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก