สถานะ ALP010124125

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
24/04/62 10:53 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
24/04/62 07:39 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
24/04/62 04:30 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
23/04/62 04:12 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
23/04/62 04:38 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก