สถานะ ALP010124124

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
24/04/62 12:00 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
24/04/62 08:25 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
24/04/62 05:00 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
23/04/62 04:12 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
23/04/62 04:38 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก