สถานะ ALP006089846

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
15/03/62 10:22 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
15/03/62 08:37 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
15/03/62 02:51 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
14/03/62 03:14 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
14/03/62 03:24 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก