สถานะ ALP006089841

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
15/03/62 11:40 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
15/03/62 09:02 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
15/03/62 02:55 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
14/03/62 03:14 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
14/03/62 03:24 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก