สถานะ ALP001599718

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
26/02/62 10:39 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
26/02/62 09:09 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
26/02/62 01:17 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
25/02/62 02:31 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
25/02/62 02:38 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก