สถานะ ALP001599716

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
06/03/62 11:45 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
06/03/62 09:11 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
06/03/62 04:59 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
05/03/62 02:59 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
05/03/62 03:04 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก