สถานะ ALP001599715

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
05/03/62 05:24 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
05/03/62 05:24 PM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
05/03/62 04:09 PM
ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้
ผู้รับไม่รับโทรศัพท์
05/03/62 08:04 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
05/03/62 05:40 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
04/03/62 03:08 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
04/03/62 03:54 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก