สถานะ ALP001599714

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
06/03/62 12:30 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
06/03/62 08:26 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
06/03/62 04:17 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
05/03/62 02:59 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
05/03/62 03:04 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก