สถานะ ALP001599710

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
13/03/62 10:53 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
13/03/62 08:28 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
13/03/62 04:14 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
12/03/62 02:25 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
12/03/62 02:39 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก