สถานะ ALP001599709

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
13/03/62 11:08 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
13/03/62 08:15 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
13/03/62 04:00 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
12/03/62 02:25 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
12/03/62 02:39 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก