สถานะ ALP001599708

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
14/03/62 09:43 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
14/03/62 08:41 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
13/03/62 01:07 PM
ผู้รับขอเลื่อน
14-3-2019
13/03/62 12:09 PM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
13/03/62 04:19 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
12/03/62 02:25 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
12/03/62 02:39 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก