สถานะ ALP001599705

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
09/03/62 10:18 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
09/03/62 08:46 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
09/03/62 03:35 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
08/03/62 02:12 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
08/03/62 02:16 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก