สถานะ ALP001599701

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
09/03/62 12:00 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
09/03/62 07:58 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
09/03/62 03:12 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
08/03/62 02:12 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
08/03/62 02:16 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก