สถานะ ALP001599700

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
07/03/62 12:36 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
07/03/62 07:22 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
07/03/62 04:21 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
06/03/62 03:19 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
06/03/62 03:24 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก