สถานะ ALP001599695

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
05/03/62 02:34 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
05/03/62 08:48 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
05/03/62 05:21 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
04/03/62 03:08 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
04/03/62 03:54 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก