สถานะ ALP001599691

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
23/02/62 01:16 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
23/02/62 09:18 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
23/02/62 03:36 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
22/02/62 02:42 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
22/02/62 03:15 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก