สถานะ ALP001599690

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
22/02/62 09:50 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
22/02/62 08:29 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
22/02/62 02:57 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
21/02/62 02:24 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
21/02/62 02:29 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก