สถานะ ALP001599647

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
08/03/62 11:48 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
08/03/62 08:04 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
08/03/62 04:00 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
07/03/62 02:34 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
07/03/62 02:42 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก