สถานะ ALP001599644

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
08/03/62 12:58 PM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
08/03/62 10:18 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
08/03/62 08:53 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
08/03/62 03:25 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
07/03/62 02:34 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
07/03/62 02:42 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก