สถานะ ALP001599641

วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
28/02/62 10:43 AM
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
28/02/62 08:30 AM
พนักงานกำลังเตรียมที่จะส่งสินค้า
28/02/62 03:51 AM
รับเข้าคลังสินค้าอัลฟ่า
27/02/62 02:48 PM
รับสินค้าจากผู้ส่ง
27/02/62 03:45 PM
แจ้งรับสินค้า
กลับหน้าหลัก