ข้อตกลงในการใช้บริการ Alpha Sender App

1. ผู้ส่งต้องเรียกใช้อัลฟาโดยใช้ Alpha Sender App ผู้ส่งจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้อัลฟ่าเข้ารับของก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เช่น ต้องการให้อัลฟ่าไปรับพัสดุเวลา 14.00 น. จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 12.00 น. เป็นต้น ทางพนักงานจะเข้ารับตามช่วงเวลาที่กดจองแต่จะไม่เกินช่วงเวลาที่กำหนดและทางอัลฟ่าจะเข้ารับพัสดุช่วงเวลาสุดท้าย คือ ช่วงเวลา 20:00 - 22:00 ดังนั้นเวลาสุดท้ายที่จะแจ้งให้เข้ารับงานได้คือ 17:59 น.

1.1 หากเป็นงาน Sameday ต้องจองล่วงหน้า 1 วันทำการ (หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อทาง Call center 02 290 2800)

2. ผู้ส่งสามารถใช้บริการ COD ผ่านช่องทางทั้งหมด 3 ช่องทาง (เลือกได้เพียง 1 ช่องทาง )

2.1 เขียน COD และยอดเงินบนกล่องและใช้ Sender App เพื่อเรียก Alpha เข้าไปรับของ

2.2 อัพโหลด booking file ผ่านเว็บไซต์ ALPHA CRM ซึ่งต้องทำบนคอมพิวเตอร์

2.3 เชื่อมต่อผ่าน API

3. ผู้ส่งจะต้องเขียนที่อยู่บริเวณหน้ากล่องเท่านั้น โดยเขียนที่อยู่ของผู้ส่งบริเวณด้านซ้ายบน และ เขียนที่อยู่ ของผู้รับรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ด้านขวาล่าง
4. สำหรับการเก็บ COD ผู้ส่งจะต้องเขียนตัวอักษร "COD XXXX" โดย XXXX หมายถึงจำนวนเงิน COD โดย ใช้ปากกาเมจิกสีน้ำเงิน ขนาดตัวอักษรประมาณ 1-1.5 นิ้ว ถ้ายอดเงิน COD มากกว่าหนึ่งพันต้องใส่ เครื่องหมายจุลภาค (,) (เช่น 1,000 บาท) และเขียนด้วยเลขอารบิคเท่านั้น
5. ผู้ส่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเขียน COD บนหน้ากล่องดังนี้

5.1 ไม่เขียนด้วยดินสอหรือปากกาเส้นบาง ๆ

5.2 ไม่เขียนทับตำแหน่งที่อยู่ผู้รับและผู้ส่ง

5.3 ไม่เขียนด้านล่างหรือ ด้านข้างของกล่อง

5.4 ไม่เขียนข้อความและตัวอักษรไม่ชัดเจน

5.5 ไม่เขียนจำนวนเงินเป็นตัวอักษรไทยหรืออังกฤษ

6. หากผู้ส่ง อัพโหลด booking file หรือเชื่อมต่อผ่าน API (ดูข้อ 2) ผู้ส่งจะต้องแสดงป้ายจำนวน COD ในแต่ละกล่องอย่างชัดเจน จำนวนเงินบนกล่องและในไฟล์ Excel มีความแตกต่าง อัลฟ่าจะอ้างอิงจำนวนเงินในไฟล์ Excel เป็นหลัก
อัตราค่าธรรมเนียมรับชำระค่าสินค้าปลายทาง
ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ (บาท) มูลค่าสินค้าสูงสุดต่อกล่อง (บาท)
COD (เงินสด) 2.00% ของมูลค่าสินค้า 25 10,000

กระบวนการทำงาน

1. Alpha จะไปรับพัสดุจากผู้ส่งและนำพัสดุมายังศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรอการจัดส่งในวันทำการถัดไป
2. Alpha จะนำส่งสินค้า พร้อมทั้งเก็บเงิน COD และโอนเงินหลังหักค่าบริการกลับให้ผู้ส่งภายใน 24 ชม.(เฉพาะธ.กสิกร)หากเป็นต่างธนาคารจะ โอนกลับภายใน 2 วัน ทำการ
3. Alpha จะส่งรายงานการจัดส่งสินค้า ให้กับผู้ส่ง เวลา 24.00 น.ของทุกๆวันทำการ
4. รายงานประกอบด้วย
  • รายงานอัพเดทสถานะการจัดส่งสินค้าภายในวัน
  • จำนวนเงินที่จะโอนกลับให้ผู้ส่งสินค้าจากการนำส่งพัสดุในวันก่อนหน้า
5. ผู้ส่งต้องตรวจสอบรายงานการจัดส่งพัสดุในวันนั้น หากมีการทักท้วง ให้ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับรายงาน
6. รายงานการนำส่งพัสดุ จะถือว่ายอมรับและรับทราบจำนวนเงินที่โอนกลับ หากไม่มีการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่ได้รายงาน
7. หลังจากมีการแจ้งสถานะจัดส่งสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะติดตามสินค้าหรือทักท้วงได้ ภายใน 15 วันเท่านั้น หลังจากนั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการใช้บริการอัลฟ่าส่งไปรษณีย์และอัลฟ่าส่งต่อพาร์ทเนอร์ในพื้นที่ต่างจังหวัด

การใช้บริการอัลฟ่าส่งไปรษณีย์
1. ลูกค้าที่จะใช้บริการ ต้องเติมเงินเข้าระบบ Alpha prepaid ก่อนวันส่งพัสดุให้อัลฟ่า และมีขั้นต่ำในการเติมเงินคือ 1,000 บาทต่อครั้ง
2. ผู้ส่งต้องติดสติกเกอร์บาร์โค้ดไปรษณีย์ที่ทางอัลฟ่าจัดให้บนกล่องพัสดุทุกครั้ง
3. พัสดุที่ส่งโดยไปรษณีย์ไทย หลังจากรับพัสดุจากผู้ส่งแล้ว ทางอัลฟ่าจะนำส่งพัสดุไปยังไปรษณีย์ไทยในเวลา 11.00 น. ของวันถัดไป
4. หากมีพัสดุตีคืน ไปรษณีย์มีบริการนำพัสดุคืนผู้ส่งถึงที่ โดยคิดค่าธรรมเนียมในการส่งคืนที่ 50% ของราคาที่จัดส่งกับไปรษณีย์ไทย หรือผู้ส่งสามารถไปรับพัสดุได้ด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์สาขาที่อยู่ในเขตพื้นที่ของผู้ส่ง ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
อัลฟ่าส่งต่อพาร์ทเนอร์พื้นที่ต่างจังหวัด
ALPHA นำพัสดุส่งต่อให้พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการจัดส่งทุกครั้ง โดยมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่เกาะ คิดค่าบริการเพิ่ม 50 บาทต่อชิ้น ทางอัลฟ่าจะเรียกเก็บย้อนหลังในทุกสิ้นเดือน โดยมีรายชื่อพื้นที่ห่างไกลดังนี้
Postcode Amphoe Province
58130 กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
50260 ดอยเต่า เชียงใหม่
50270 แม่แจ่ม เชียงใหม่
50350 เวียงแหง เชียงใหม่
50250 สะเมิง เชียงใหม่
50310 อมก๋อย เชียงใหม่
50240 ฮอด เชียงใหม่
50240 จอมทอง เชียงใหม่
57340 ขุนตาล เชียงราย
57180 แม่สรวย เชียงราย
57310 เวียงแก่น เชียงราย
57170 เวียงป่าเป้า เชียงราย
57260 เวียงป่าเป้า เชียงราย
57260 แม่เจดีย์,เวียงป่าเป้า เชียงราย
67260 น้ำหนาว เพชรบูรณ์
58140 ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58150 ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
58130 ปาย แม่ฮ่องสอน
58000 เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58120 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58110 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58110 สบเมย แม่ฮ่องสอน
81150 เกาะลันตา กระบี่
71180 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
71240 สังขละบุรี กาญจนบุรี
23170 เกาะช้าง ตราด
63170 อุ้มผาง ตาก
96220 จะแนะ นราธิวาส
96130 เจาะไอร้อง นราธิวาส
96110 ตากใบ นราธิวาส
96130 ระแงะ นราธิวาส
96150 รือเสาะ นราธิวาส
96160 แว้ง นราธิวาส
96210 ศรีสาคร นราธิวาส
96190 สุคิริน นราธิวาส
96120 สุไหงโกลก นราธิวาส
96140 สุไหงปาดี นราธิวาส
96220 ระแงะ นราธิวาส
55220 บ่อเกลือ น่าน
55220 เฉลิมพระเกียรติ น่าน
56160 เชียงม่วน พะเยา
82160 เกาะยาว พังงา
95150 ธารโต ยะลา
95130 บันนังสตา ยะลา
95110 เบตง ยะลา
95170 ธารโต ยะลา
95160 เมืองยะลา ยะลา
52160 เถิน ลำปาง
52180 แม่พริก ลำปาง
51160 ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
84280 เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84360 เกาะเต่า,เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
การประกันภัยการจัดส่ง
1. อัลฟ่ารับประกันภัยสินค้าสูงสุด 2,000 บาทต่อพัสดุ
2. ไปรษณีย์ไทยรับประกันสินค้า EMS สูงสุด 1,000 บาทต่อชิ้น
อัลฟ่าไม่รับผิดชอบการเสียหายหรือสูญหายใด อันเนื่องมาจากการจัดส่งพัสดุดังนี้ ตราสาร เอกสารสำคัญ วัตถุเปราะบาง แตกหักง่าย เครื่องแก้ว เครื่องเพชรหรือเครื่องประดับมีค่า วัตถุที่เน่าเสียได้ง่าย อาหาร ของเหลว วัสดุแช่แข็งหรือผ่านกระบวนการทำความเย็น สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายตามกฎหมายของประเทศไทย วัตถุอันตราย งานฝีมือที่เสียหายง่าย โบราณวัตถุ พัสดุใด ๆ ที่ไม่ได้รับการบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์และวัสดุกันกระแทกที่เหมาะสม