Recruitment Officer

Send resume to us akkapol.a@alphafast.com

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน 14,500 บาท
 • ค่าIncentive
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการสรรหาคัดเลือก และว่าจ้างพนักงาน
 • ปฏิบัติตามแผนการคัดเลือกพนักงาน และว่าจ้างพนักงาน
 • คัดเลือก ประสานงานและ สัมภาษณ์งานผู้สมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาขึ้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยันและมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งเน้นผลงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่แถวสุทธิสาร
 • รับมือและแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้ดี
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย