ตำแหน่ง Accounting Officer

ส่ง Resume มาหาเราที่ recruitment.acct2019@gmail.com

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน 20,000 – 100,000 บาท
 • โบนัสจากผลการดำเนินงานแต่ละเดือน
 • โอกาสในการเติบโตในสายงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เชี่ยวชาญในการกระทบยอดบัญชี
 • มีความคุ้นเคยในการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เช่น Internet Banking
 • เชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ( ภงด.3 / ภงด.53 / ภพ.30)
 • สามารถใช้งาน Express Accounting software ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้งาน Excel และ Words ได้ในระดับดี
 • ทำงานที่รับมอบหมายให้เสร็จทันกำหนดเวลา

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้น ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี(สำหรับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี)
 • จบการศึกษาในสาขาการบัญชี (ปวส.,ปริญญาตรี)
 • ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี,ผู้สอบบัญชี
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน,ละเอียดรอบคอบ,มีความรับผิดชอบ,มีความสามารถที่หลากหลาย รอบด้าน
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ