กรอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ

รายได้

  • ค่าตอบแทนชิ้นละ 0.5 บาท ขั้นต่ำต้องบันทึกข้อมูล 100 ชิ้น/สัปดาห์ ไม่จำกัดจำนวนสูงสุด
  • จ่าค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เริ่มทำงานได้ตั้งแต่เวลา9.00 น. เป็นต้นไป บันทึกข้อมูลขั้นต่ำ 100 ชิ้น/สัปดาห์

คุณสมบัติ

  • อายุ 18 - 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
  • มีความรับผิดชอบ มีวินัย
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี