กรอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับ

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน 30,000 บาท
 • ค่าคอมมิสชั่น
 • โบนัส
 • ซิมการ์ด
 • ค่าเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายได้ตามที่บริษัทตั้งไว้ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • สร้างกลุ่มเป้าหมาย สร้างโอกาสทางการขายและการหาฐานลูกค้าใหม่ๆเสมอ
 • วิเคราะห์ความต้องการทางการตลาดและวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า เพื่อนำเสนอแนวทางการเพิ่มมูลค่าที่เหมาะสม
 • ทำงานร่วมกับทีมขายและซัพพอร์ท เพื่อนำเสนอและให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ​ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • สื่อสารและติดตามผลสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ และสามารถเปลี่ยนลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมาเป็นลูกค้าของเราได้
 • เตรียมเอกสารซัพพอร์ท นำเสนอลูกค้า​ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นแก่ลูกค้าและ / หรือลูกค้าเป้าหมาย
 • อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการขายและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถนำเสนอได้ดี มีทักษะการสื่อสาร การต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีลักษณะเป็นมืออาชีพ และมีบุคคลิกภาพที่ดี
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความคิดเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่จุดหมายและ
 • มีใจรักการบริการ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด
 • มีความกระตือรือร้นและมีความทะเยอทะยานสูงในการบรรลุเป้าหมาย เต็มใจเรียนรู้ที่จะพัฒนา
 • สามารถทำงานเป็นอิสระหรือเป็นทีมได้ตามต้องการ มีทักษะในการบริหารจัดการเวลาที่ดี.
 • สามารถใช้งาน Website, Internet application และ Mobile application ได้เป็นอย่างดี